WHO ARE WE ?
GÜNGÖR
law office

Güngör Law Office provides legal counseling and advocacy services to its clients in all kinds of legal disputes – criminal law being in the first place; based on the corporate experience of many years, by the hands of expert consultants with academic titles within various legal branches and a staff of expert lawyers.

...Our purpose is, for every single dispute, to arrive at a solution compatible with universal legal principles by the hands of lawful proceedings. Thus, the Mouth of Truth shall remain sealed, never to come open again.
0
Years of
Experience
Our & Philosophy

It is unclear when, by whom and for what purpose the Mouth of Truth (La Bocca della Verita) was made. It is also uncertain where the Mouth of Truth was used. Today, it is hanging on the wall of The Basicila of Saint Mary in Cosmedin, in Rome.

Güngör Law Office
Practice Areas
Güngör Law Office provides legal counseling and advocacy services to its clients in all kinds of legal disputes - criminal law being in the first place. Different types of criminal disputes that took place all around the country can be subjected to our services. Regarding every phase of criminal litigation, we ensure that the enjoyment of the right to defence in accordance with the principle of equality of arms and the representation of the victim are effectively rendered.

Güngör Law Office provides legal services not only for ordinary petty crimes but also for cyber crimes, internet crimes and precisely crimes committed through social media as well, which are committed more and more as the interference of technology on our life grows.

Our office provides legal services regarding the disputes on the enforcement of administrative sanctions, legal requests before administrative bodies and administrative violations sourcing from Code of Misdemeanor and other frameworks.

Güngör Law Office provides consultancy services regarding the preparation of private law contracts, legal and regulatory compliance, and the representation of clients within national or international commercial disputes; with the support of expert scholars.

Güngör Avukatlık Bürosu
Etik İlkeler

Güngör Avukatlık Bürosu’nda esas aldığımız ilkeler; müvekkil memnuniyeti, kaliteli hizmet anlayışı, kapsamlı hukuki uygulamalar, sürekli gelişim, verimli ve saygılı iş ortamı, ve son olarak şeffaflık olarak sıralanabilir. Bu kapsamda; müvekkilin mevcut yahut doğabilecek her tür hukuki ihtilafının çözümüne yönelik olarak, en kaliteli ve doğru hukuki yolu göstermek asli amacımızdır. Bu amaca sürekli olarak ulaşabilmek için; Büro politikamız çalışanların devamlı eğitimini öncelemektedir.

01

Kurum içi Eşitlik

Amacımız toplumumuzun ve tabi olduğumuz hukuk kurallarının; ırk, etnik köken, inanç ya da inançsızlık, cinsiyet, siyasi veya iktisadi sınıf ayrımı yapmaksızın veya herhangi bir engeli olup olmadığına bakmaksızın tüm insanları eşit değerlendirmesidir.

02

Sosyal Sorumluluk

Avukatlarımız, imkanlarımız dahilinde hassas grupların korunmasına yardım etmek, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği kurmak, dezavantajlı grupları hukuki yahut idari makamlar nezdinde temsil etmek ve akademik veya akademi dışı eserler aracılığı ile mevcut hukuki mekanizmaların ilerleyişine katkı sunmak gibi pek çok konuda ve projede gönüllülük esasıyla görev almaktadır.

01

Kurum içi Eşitlik

Amacımız toplumumuzun ve tabi olduğumuz hukuk kurallarının; ırk, etnik köken, inanç ya da inançsızlık, cinsiyet, siyasi veya iktisadi sınıf ayrımı yapmaksızın veya herhangi bir engeli olup olmadığına bakmaksızın tüm insanları eşit değerlendirmesidir.

02

Sosyal Sorumluluk

Avukatlarımız, imkanlarımız dahilinde hassas grupların korunmasına yardım etmek, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği kurmak, dezavantajlı grupları hukuki yahut idari makamlar nezdinde temsil etmek ve akademik veya akademi dışı eserler aracılığı ile mevcut hukuki mekanizmaların ilerleyişine katkı sunmak gibi pek çok konuda ve projede gönüllülük esasıyla görev almaktadır.

Sıkça Sorulan
Sorular

Vekaletname çıkarmak isteyenler, doğrudan doğruya kendileri nüfus cüzdanları ya da pasaportlarıyla birlikte, Türkiye’de herhangi bir notere giderek, hukukî hizmet talep ettikleri avukatlarının vereceği bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu işin niteliğine uygun olan vekaletnameyi çıkartabilirler. Yurtdışında vekaletname çıkarmak isteyenler ise, bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluğu’na yine bizzat kendileri, nüfus cüzdanları ya da pasaportlarıyla birlikte giderek, hukukî hizmet talep ettikleri avukatlarından kendilerine verilecek bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu işin niteliğine uygun olan vekaletnameyi çıkartabilirler. Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamları tarafından doğrudan düzenlenen veya onaylanan vekaletnameler, o ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmadıkça söz konusu vekaletnamelerin Türkiye’de kabul edilmesi mümkün değildir.

Avukatın vereceği hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle çalışmak istediğiniz avukatla “Avukatlık Hizmet Sözleşmesi” yapmanız gerekmektedir. Bu sözleşmenin sözlü veya yazılı yapılması mümkün olmakla birlikte, yazılı şeklin seçilmesi her iki taraf için de daha sağlıklı olacaktır.

Dava takibi ve resmi kurumlar önünde temsil gibi hizmetler söz konusu ise, noterden çalışılacak avukatın adına düzenlenen vekâletnamenin çıkartılması zorunludur. Daha önce aynı avukata vekâletname çıkarmış olmanıza rağmen bir sonraki talep edilecek hizmet kişiye sıkı sıkıya bağlı haklara ilişkin ise, noterden özel yetki içeren yeni bir vekaletname çıkarttırmanız gerekmektedir.

Türk hukukunda hiçbir mahkeme veya hukuk dalında böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kendi davanızı kendiniz de açabilirsiniz yahut takip edebilirsiniz. Ancak hukukun çok fazla dalı bulunmakla birlikte titizlikle yürütülmesi gereken bir süreç söz konusudur. Profesyonel bir yardım ile bu sürecin yürütülmesi kişi açısından faydalı olmaktadır. Bir hukukî konudaki talebin yanlış dile getirilmesi durumunda kişiler haklı davalarında haksız duruma düşebilirler, hakkı olan durumlara dair hiçbir sonuç alamama ihtimalleri de bulunabilir. Usul kurallarına aşina olmamak, hakkın kaybı ile sonuçlanabilir. Bu açıdan da alanında deneyimli kişilerden yardım almak, kişiye zaman kazandırabilmek ile beraber ekonomik açıdan da tasarruf edebilmesini sağlar.

Bu konuya “kesin” gözüyle bakılmamalıdır. Bu durum doktorlar için de geçerlidir. Hiçbir doktor, bir kanser hastasına tedaviye başlayacağını belirttiğinde o kişiye “kesinlikle iyileşip eski sağlığına direkt kavuşabileceğini” vaat etmemelidir. Bu durumu avukatlara uyarlayacak olursak hiçbir avukatın davanın kesinlikle kazanılacağına dair bir taahhütte bulunmaması gerektiğini söylemek gerekir. Müvekkillerimize söz verebileceğimiz tek husus, hukukî taleplerine yönelik elimizden gelenin en iyisini yapacağımız ve disiplin içerisinde süreci yürüteceğimizdir.

Öncelikle belirtilmesi gereken husus, dava açarken, belli bir miktar yargılama harcı ile davada yapılacak masrafların oluşturduğu ve her yıl Adalet Bakanlığı’nca yayınlanan listede gösterilen miktar kadar gider avansını davacı kişinin mahkemeye yatırması gerekmektedir. Eğer davacı, davayı kazanırsa bu giderleri ve harç parasını karşı taraftan geri alabileceğine dair mahkeme kararında davayı kaybeden karşı tarafa sorumluluk yüklenir. Ancak unutulmamalıdır ki davayı kazanan davacıya ödenecek masraflar sadece yargılama masrafları ile sınırlıdır. Kazanılmış davaya hazırlanmaya yönelik yapılmış masraflar, ulaşım giderleri, avukata ödenen vekâlet ücreti gibi masraflar davayı kazanan davacı tarafına geri ödenmeyecektir.

Blog & Publications
The Amendment on Turkısh “Socıal Medıa Law” and Repercussions wıthın the Legal Sphere

Law no. 5651 – publicly known as the “Social Media Law” has been amended on 29.07.2020 by the hands of the Turkish Parliament. Simply, there are some new legal elements and procedures introduced by the amendment which shall be scrutinized and understood by any social media provider/company/platform in order to proceed with the service without receiving monetary fines in bulk.

Güngör Law Office