Faaliyet Alanlarımız

gÜNGöR aVUKATLIK bÜROSU
25 YILLIK TECRÜBE

Güngör Avukatlık Bürosu uzun yıllara dayanan kurumsal tecrübesi, alanında uzman avukat kadrosu ve farklı hukuk dallarında akademik ünvana sahip danışmanlarıyla, temsil ettiği müvekkillerine ceza hukuku başta olmak üzere çeşitli hukuk dallarına ilişkin her türlü hukuki uyuşmazlıkta danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Güngör Avukatlık Bürosu, başta ceza hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar olmak üzere, hukukun farklı alanlarına giren konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ülkemizin her yerinde farklı nitelikteki cezai uyuşmazlıklar soruşturma aşamasından itibaren takip edilmekte, ceza muhakemesinin her aşamasında hem savunma hakkının silahların eşitliği ilkesi doğrultusunda kullanılabilmesi hem de suçtan zarar gören kişilerin etkin bir şekilde temsil edilebilmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda “adi suç” tabir edilenlerin yanı sıra, teknolojinin insan yaşamındaki etkisindeki artışa paralel olarak daha çok işlenir hale gelen bilişim suçları ile internet ve özellikle sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlardan kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak da etkili bir hukuki hizmet verilmektedir.

Asıl faaliyet alanımızı cezai nitelikteki uyuşmazlıklar oluşturmakla birlikte büromuz, idari müeyyidelerin uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili davalar ve idare nezdindeki başvurular, Kabahatler Kanunu ve başkaca kanunlardan kaynaklanan idari ihlallerle ilgili davalarda da avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bununla birlikte, özel hukuk sözleşmelerinin hazırlanması, mevzuata uyum sağlanması gibi konularda uzman akademisyenlerin de desteğiyle danışmanlık hizmeti sunulmakta, hem ulusal hem de uluslararası nitelikteki ticari uyuşmazlıklarda taraflar temsil edilmektedir.