Kurucumuz

Av. Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR

1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Devrim Güngör aynı yıl Ankara Barosu’nda başladığı avukatlık stajının ardından (Baro sicil no: 14215), 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2001 yılında, “Ceza Muhakemesinde Şikâyet” , 2006 yılında ise “Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata” başlıklı tez çalışmaları ile yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlayan Güngör, 2002-2003 Akademik yılında İtalya’da bulunan Teramo Üniversitesi’nde “Uluslararası ve Sınıraşan Suçlara Karşı İşbirliği” konulu yüksek lisans çalışması yaptı. 2007-2008 yıllarında askerlik hizmetini II. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde yedek subay askeri hâkim olarak yerine getirdi. 2008 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında doçent, 2017 yılında ise profesör olan Devrim Güngör halen serbest avukatlığın yanı sıra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi hukuku anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve başta Ankara Üniversitesi Senato Üyeliği olmak üzere çeşitli idari görevleri sürdürmektedir. Ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Bildiği yabancı diller İngilizce ve İtalyanca’dır.