Logomuz ve Felsefemiz

GünGör Avukatlık Bürosu
Logomuz

Doğruluğun Ağzı’nın (La Bocca della Verita) hangi tarihte ve ne amaçla yapıldığı, kimin elinden çıktığı ve nerede kullanıldığı belirsizdir. Bugün Roma’da bulunan Santa Maria in Cosmedin kilisesinin duvarında asılıdır.

Rivayete göre, Doğruluğun Ağzı antik dönemde gerçekleştirilen ceza yargılamalarında bir kehanet kaynağı olarak görülmüş ve yalan makinesi olarak kullanılmıştır. Suçlanan kişi yalan söylüyorsa, Doğruluğun Ağzı o eli ısırıp koparacak; doğru söylüyorsa hareketsiz kalacaktır. Bir diğer deyişle Doğruluğun Ağzı; maddi gerçeğe ve adalete ulaşma amacı doğrultusunda başvurulan bir çaresizlik delili olmuştur.

Büromuzun çalışma felsefesi Doğruluğun Ağzı’ndan ilham almıştır. Uyuşmazlıkların gerçeğe aykırı şekilde sonuçlandırıldığı veya çözümsüz bırakıldığı inancı, toplumları sahte adalet dağıtıcılarından medet ummaya itmektedir. Gayemiz hukuka uygun bir yargılama sonunda her ihtilafın evrensel adalet ilkelerine uygun biçimde çözüme kavuşturulmasıdır. Böylelikle Doğruluğun Ağzı bir daha açılmamak üzere kapanacaktır.
Felsefemiz

Büromuzun çalışma felsefesi Doğruluğun Ağzı’ndan ilham almıştır. Uyuşmazlıkların gerçeğe aykırı şekilde sonuçlandırıldığı veya çözümsüz bırakıldığı inancı, toplumları sahte adalet dağıtıcılarından medet ummaya itmektedir. Gayemiz hukuka uygun bir yargılama sonunda her ihtilafın evrensel adalet ilkelerine uygun biçimde çözüme kavuşturulmasıdır. Böylelikle Doğruluğun Ağzı bir daha açılmamak üzere kapanacaktır.